โรงเรียนสามภาษาให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

สำหรับเด็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 รู้ดีว่าภาษาที่สองกลายเป็นเรื่องจำเป็น ส่วนภาษาที่สามนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ คุณก็คงอยากวางรากฐานด้านภาษาที่สามให้กับตัวเองเช่นกัน การเลือกโรงเรียนนานาชาติเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ในปัจจุบันการสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นสิ่งจำเป็นมาก จึงควรปูพื้นฐานด้วยการเลือกโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสามภาษา โดยในวันนี้เรามีคำตอบการเรียนโรงเรียนสามภาษาดีอย่างไรบ้าง

โรงเรียนนานาชาติ3ภาษา
เป็นโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาของผู้เรียน และในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ต้องคำนึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาของผู้เรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาน ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของความผสมผสานเป็นสากล เรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หลักสูตรโรงเรียนสามภาษา เป็นหลักสูตรสามภาษา นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาทั้งการพูด ฟัง อ่านเขียน ตามธรรมชาติ เน้นการสื่อสารกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เน้นด้านวิชาการอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับภาษากิจกรรมมด้วย

ข้อดีของการเรียนโรงเรียนสามภาษา
จากการเรียนโรงเรียนนานาชาติสามภาษาสิ่งที่เราได้รับก็คือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เราสามารถสื่อสาร ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี โรงเรียนสามภาษามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาในโรงเรียนนานาชาตินักเรียนที่จบไปย่อมมีข้อได้เปรียบในเรื่องการสมัครงาน เนื่องจากในปัจจุบันการสื่อสารกับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก หรือการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นความเคยชินจากการเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียน3ภาษาเป็นการได้เปรียบมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม การปรับตัวให้เข้ากับวัฒธรรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในภายภาคหน้า

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ คุณพ่อคุณแม่จะเห็นถึงข้อดีเพื่อเตรียมวางแผนการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติกันบ้างแล้ว การลงทุนเรื่องการเรียนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อเด็กและพัฒนาต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ แถวบางนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School