เสริมทักษะลูกให้พร้อม ก่อนเรียนโรงเรียนนานาชาติ

หากคุณเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่กำลังอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ แต่ก็มีปัจจัยมากมายที่ครอบครัวต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อยในหลายๆด้าน เพื่อให้เด็กได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ให้ลูกฝึกเล่าเรื่อง
เป็นเรื่องที่ฟังดูง่าย แต่ก็ก็ยังมีหลายครอบครัวที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ พ่อแม่มักไม่ค่อยมีเวลาที่จะพูดคุยกับลูก เพราะมัวแต่ทำงานนอกบ้าน จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาไปจนถึงเรื่องใหญ่ พ่อแม่ควรหาเวลาให้ลูกอย่างน้อย 15-30 นาทีเพื่อพูดคุยกับลูกบ้าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกจะเล่า สังเกตสีหน้าแววตา อารมณ์ที่สื่อสารออกมาว่าลูกมีความสุขหรือซึมเศร้าบ้างหรือไม่ เด็กที่ต้องปรับตัวให้เข้าสถานที่ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย พยายามคำอธิบายและให้คำแนะนำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

2.เข้าใจถึงความแตกต่าง
อย่างที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนนานาชาติมีความแตกต่างในหลายๆด้านทั้งภาษา เชื้อชาติ วัฒนธรรมและการแสดงออกต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน เด็กต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่าง ในบางครั้งอาจทำตัวไม่เหมาะสม เช่น การล้อเลียนหน้าตา สีผิวหรือการแต่งตัว ผู้ปกครองต้องคอยสอน ให้เด็กเข้าใจถึงความแตกต่างและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

3.สนับสนุนให้เด็กแสดงออกอย่างเหมาะสม
สิ่งที่เด็กไทยไม่คุ้นชินก็คือ การยกมือแสดงความคิดเห็น กาตั้งคำถามหรือการพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างกับเด็กชาติตะวันตกโดยสิ้นเชิง โรงเรียนนานาชาติจะสอนให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน แสดงความคิดเห็นร่วมกับคุณครู กล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้เด็กได้ถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้เด็กมีความกล้า ฝึกให้แสดงความคิดเห็นแลละตั้งคำถามอย่างเหมาะสม

4.ฝึกภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ก่อนเข้าโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้ลูกขั้นพื้นฐานด้วย การดูการ์ตูนภาษาอังกฤษ อ่านนิทาน ฝึกพูดประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ให้กับลูก ก็สามารถพัฒนาทักษะให้กับลูกได้เช่นกัน ไม่ควรบังคับลูกเพราะจะทำให้เด็กเครียดและเสียสุขภาพจิตได้

การเลือกโรงเรียนให้ลูกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการเลือกสิ่งที่ที่สุดให้กับลูก เพื่ออนาคตที่ดีของลูกน้อย หากคุณพ่อคุณท่านใดกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพให้กับลูก เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ แถวบางนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School